Adatkezelési tájékoztató

A Finn Wellness, mint az egészséges életmód elkötelezettje, egy új kezdeményezésként útjára indítja az Okosmozgás c. honlapját.  Elsődleges célja, hogy minden sportolni szerető, egészséges életmódot folytatni kívánó személyeknek kellően magalapozott, hasznos szakmai tanácsokat adjon az aktív életmódhoz és az egészség megőrzéséhez. E körben rendszeresen ismerteti, bemutatja az alapvető edzésmódszereket és az új trendeket csakúgy, mint a kapcsolódó táplálkozási szokásokat. Az érintett személy kifejezett ez irányú igénye esetén személyre szabott edzés terveket, módszereket dolgoz ki, összekapcsolva az Okosmozgást elősegítő kondicionáló, fitneszgépek és egyéb termékek (pl. sportruházat) bemutatásával.

1. Az adatkezelő megnevezése

A Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató tételes szabályai szerinti adatkezeléséhez.

Az Finn Wellness, mint Adatkezelő gazdasági paraméterei:

Cégnév: FINN WELLNESS Kft.

Székhely, levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 63/a

Cégjegyzékszám: 01-09-186565

Telefonos elérhetőség: +36 1 250 4177

E-mailcím: info@finnwellness.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-109376/2016.

 

2. Regisztráció a honlapon

Az érintett felhasználó önkéntesen, egy alkalommal, egyféleképpen regisztrálhat a honlapon. A regisztrációt követően az érintett személy az általa megadott adatai alapján igénybe veheti a honlapon a felhasználási feltételek szerint nyújtott szolgáltatásokat. Mindazon személyek, akik nem előfizetők, de a honlap szolgáltatásait igénybe veszik, továbbá a regisztrációhoz nem kötött szolgáltatásokat igénybevevő személy is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit kötelezőnek fogadja el azzal, hogy információszerzési céllal a honlapra belép és/vagy a honlapot felkeresi, ezáltal a honlapot tevékenységével használja. A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint előfizető kifejezetten az a személy lehet, aki a regisztráció során önkéntes hozzájárulásával, személyi adatait megadta és a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti nyilatkozatokat a honlap használata előtt megtette és a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és a felhasználási feltételeket magára nézve kötelezőnek elfogadta.

A kezelt adatok köre:

 • A természetes személy neve, utóneve:
 • születési helye, ideje:
 • lakcíme:
 • értesítési címe.
 • e-mail címe:
 • felhasználó neve:
 • neme:
 • foglalkozása:
 • beosztása:

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a felhasználó által önkéntesen előzetes hozzájárulását követően az előzőekben megjelölt adatokat a regisztrációtól számított maximum 5 (azaz öt) évig kezeli, vagy addig az időpontig ameddig az érintett személy az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban rögzített elérhetőségein hozzájárulását vissza nem vonja.

 

3. Reklám - promóciós ajánlatok - direkt marketing

Az Adatkezelő az érintett felhasználói számára előzetes írásos hozzájárulásukat követően, meghatározott időközönként rendszeresen tájékoztató körleveleket küldhet új szolgáltatásairól, speciális ajánlatairól (pl. edzéstervek, mozgáskultúrával, új gépekkel, eszközökkel kapcsolatos ajánlat).

A kezelt adatok köre:

 • A természetes személy neve, utóneve:
 • e-mail címe:
 • felhasználó neve:
 • neme:
 • foglalkozása:
 • beosztása:

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az érintett felhasználók a továbbiakban nem kívánják az ilyen jellegű promóciós direkt marketing elemeket tartalmazó leveleket fogadni, bár korábban ezt nem jelezték, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint a jövőre nézve azt bármikor lemondhatják. Ebben az esetben az adatkezelés időtartama az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

4. Hírlevél küldése

Az Adatkezelő honlapján hírlevél-küldő szolgáltatást is üzemeltet. E körben a szolgáltatásaihoz kapcsolódó aktualitásokról, újdonságokról szóló hírlevelet küld az érintett felhasználó részére. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. Az érintett felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevelei megküldésével saját nevében reklámajánlatokkal, programokkal, edzéstervekkel, életviteli tanácsokkal megkeresse az érintett felhasználót az általa előzetesen és önkéntesen megadott elérhetőségein. Az Adatkezelő e körben az érintett felhasználótól azt az e-mail címet közlését kéri, amelyre az érintett a hírlevél megküldését kéri.

A kezelt adatok köre:

 • A természetes személy neve, utóneve:
 • e-mail címe:
 • felhasználó neve:
 • neme:
 • foglalkozása:
 • beosztása:

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő által bekért adatok kezelése addig az ideig tart, ameddig az érintett személy a hírlevél megküldésére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Az érintett személy a honlapon biztosított hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy dönthet, hogy nem szeretne tovább hírleveleket kapni, a hírlevélben, illetve a honlapon, továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adatkezelői elérhetőségre küldött e-mail vagy postai küldeményként lemondhatja a szolgáltatás igénybevételét.

 

5. Személyre szabott hírlevél küldése

A Finn Wellness, mint Adatkezelő a regisztrált Felhasználói személyes adatait arra is felhasználhatja, hogy részükre személyre szabott ajánlatokat (edzéstervet, életviteli tanácsokat) küldjön hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében a Finn Wellness jogosult a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait, szolgáltatásinak igénybevételét vizsgálja, ezen vizsgálata és eredménye, értékelése alapján személyre (egyedi) szabott hírlevelet is jogosult küldeni Felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről történő leiratkozás szabályaira a hírlevélről történő leiratkozás szabályai az irányadók. Amennyiben az érintett Felhasználó a hírlevélről leiratkozik, úgy ezen döntését követően a Finn Wellness személyre szabott hírlevelet sem fog automatikusan küldeni.

A kezelt adatok köre:

 • A természetes személy neve, utóneve:
 • születési helye, ideje:
 • lakcíme:
 • értesítési címe.
 • e-mail címe:
 • felhasználó neve:
 • neme:
 • foglalkozása:
 • beosztása:
 • egészségi állapotra vonatkozó információk:
 • betegségei:
 • rizikófaktor:
 • magassága:
 • testsúlya:
 • kora:
 • sportolási szokások:

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő által bekért adatok kezelése addig az ideig tart, ameddig az érintett személy a hírlevél megküldésére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Az érintett személy a honlapon biztosított hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy dönthet, hogy nem szeretne tovább hírleveleket kapni, a hírlevélben, illetve a honlapon, továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adatkezelői elérhetőségre küldött e-mail vagy postai küldeményként lemondhatja a szolgáltatás igénybevételét.

 

6. Regisztrációs formanyomtatványok, megrendelőlapok

Az ilyen tartalmakat rögzítő oldalakon az Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez az érintett előzetes hozzájárulását követően az alábbi személyes adatok biztosítását tartja szükségesnek:

 • Név:
 • Születési név:
 • Születési hely és idő:
 • Anyja neve:
 • Neme:
 • Okmányazonosító:
 • Telefonszám:
 • E-mailcím:

Az esetleges fizetős szolgáltatás igénybevételéhez további személyes adatként a bankkártya száma is elkérhető. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett személyt, hogy mindezen adatokra a fizetési folyamat teljesítésének érdekében, továbbá az esetleges értesítési kötelezettségek szerződésszerű teljesítési miatt szükségesek.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő által bekért adatok kezelése addig az ideig tart, ameddig az érintett személy a hírlevél megküldésére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Az érintett személy a honlapon biztosított hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy dönthet, hogy nem szeretne tovább hírleveleket kapni, a hírlevélben, illetve a honlapon, továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adatkezelői elérhetőségre küldött e-mail vagy postai küldeményként lemondhatja a szolgáltatás igénybevételét.

 

7. Saját üzletszerzés

Az érintett személy a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adatait. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása az érintett személy honlap használatához fűződő jogviszonyának fennállása alatt bármikor lehetséges a honlapon vagy a jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelői elérhetőségeken.

Az Adatkezelő új szolgáltatásairól vagy a már közzétett szolgáltatásaihoz kapcsolódóan meghatározott időközönként tájékoztató információkat, anyagokat küldhet ki az érintett személyeknek. Azon személyek, akik bármely okból nem kívánnak ilyen jellegű leveleket kapni, ezirányú kérésüket e-mail küldésével bármikor lemondhatják a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelői elérhetőségeken.

A kezelt adatok köre:

 • A természetes személy neve, utóneve:
 • e-mail címe:
 • felhasználó neve:
 • neme:
 • foglalkozása:
 • beosztása: 

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő által bekért adatok kezelése addig az ideig tart, ameddig az érintett személy a hírlevél megküldésére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Az érintett személy a honlapon biztosított hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy dönthet, hogy nem szeretne tovább hírleveleket kapni, a hírlevélben, illetve a honlapon, továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adatkezelői elérhetőségre küldött e-mail vagy postai küldeményként lemondhatja a szolgáltatás igénybevételét.

 

8. Értesítés a regisztráció megtörténtéről, szolgáltatások tartalmának változásáról

A regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatások esetében az új felhasználó részére az Adatkezelő visszaigazoló üzenetet küld a sikeres regisztrációról az érintett által megadott e-mailcímére, melyben megküldi a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges és fontos információkat (felhasználó kód – aktiváló kód). Az aktiváló kód alkalmazásával történt aktiválás után az érintett felhasználó ismételt értesítést kap a sikeres aktiválásról (visszaigazolás).

Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmáról, minőségéről, igénybevételi lehetőségeiről az Adatkezelő bárminemű változást, módosítást fogad el, úgy az érintett személyek részére érdekeik figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségének eleget téve e-mail értesítést küld. Az ilyen tartalmú értesítéseket az Adatkezelő minden érintett személy részére megküldi, az ilyen értesítési listáról nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos és az adott személyek érdekeit érvényre juttató tájékoztatáshoz nélkülözhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban kötelezettségest vállal arra, hogy az ilyen jellegű értesítéseket csak a módosításhoz (változáshoz) szükséges mértékben veszi igénybe, azt marketing célokra nem használja.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama addig az ideig tart, amíg az érintett személy az adott szolgáltatás, illetve az ehhez kapcsolódó információ igénybe vételére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja.

 

9. Az igénybe vett adatfeldolgozó

A Perfect Nova Hungary Zrt. tevékenysége:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Perfect Nova Hungary Zrt.

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely szolgáltatás

Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@perfectnova.hu

Az adatfeldolgozó milyen adatokat kap meg:

 • okosmozgas.hu látogatottsági adatok Google Analytics alapján
 • Feliratkozó neve és e-mail címe

Az adatfeldolgozót mennyi időre veszi igénybe: határozatlan

 

10. Az érintett felhasználó jogai

10.1. Tájékoztató kéréséhez való jog:

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezései szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásiról és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A vonatkozó tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be az adatkezelőhöz. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. A költségtérítés mértékét e felek közötti szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

10.2. Helyesbítéshez való jog

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóság megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A helyesbítésről az Adatkezelő az e tényről való tudomásszerzést követően 3 napon belül intézkedik, melyről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akik részére korábban a valóságnak meg nem felelő adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Adatkezelő az érintett helyesítés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés iránti kérelem elutasításáról szóló döntésében az Adatkezelő tájékoztatja az érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett személyes adatát – figyelemmel az Info tv. 17. § (2) bekezdésében rögzítettekre – az Adatkezelőnek törölnie kell, ha:

a.)      kezelése jogellenes,

b.)      az érintett a törvény 14. § c) pontjában biztosított jogával élve kifejezetten kéri,

c.)      az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve hogy a törlést törvény nem zárja ki,

d.)     az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt. Ebben az esetben az Adatkezelő törlési kötelezettsége nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

e.)      azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

 

10.3. Törléshez való jog

A törlésről az Adatkezelő az e tényről való tudomásszerzést követően 3 napon belül intézkedik, melyről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akik részére korábban a valóságnak meg nem felelő adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Adatkezelő az érintett törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A törlés iránti kérelem elutasításáról szóló döntésében az Adatkezelő tájékoztatja az érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

10.4. Zároláshoz való jog

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A zárolásról az Adatkezelő az e tényről való tudomásszerzést követően 3 napon belül intézkedik, melyről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akik részére korábban a valóságnak meg nem felelő adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Adatkezelő az érintett zárolás iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A zárolás iránti kérelem elutasításáról szóló döntésében az Adatkezelő tájékoztatja az érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

11. A jogérvényesítési lehetőségek

11.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése

Az érintett írásban tiltakozást tehet személyes adatainak kezelésével összefüggő bármely kérdésben. Ebben az esetben a Finn Wellness a tiltakozást a benyújtástól, kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 (azaz tizenöt) napon belül megvizsgálja, és a benyújtott tiltakozásról érdemben dönt, mely döntéséről az érintett írásban tájékoztatja.

Az érintett az Info tv., továbbá a 2013. évi V. tv. (a Polgári Törvénykönyv; a továbbiakban: Ptk.) alapján

-       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához

            (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu. fordulhat vagy

-       Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az érintett személy a szolgáltatás igénybevételéhez szüksége regisztráció során harmadik fél adatait adata meg, vagy a honlap használat során bárminemű kárt okozott, a Finn Wellness egyoldalúan jogosult az érintettel szemben kártérítés érvényesítésére. A szolgáltató az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

11.2. Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben az Adatkezelő az érintett adatkezeléssel összefüggő kérelmét elutasítja, úgy az érintett a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban megfelelően történt az Adatkezelőnek kell bizonyítania. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. Az érintett választása szerint a pert az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A perbe a hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, továbbá a meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezheti.

  

12. A tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő Finn Wellness fenntartja magának azt a jogát, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármely rendelkezését a Felhasználó érintettek előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan, indokolás nélkül bármikor módosítsa. A Finn Wellness kötelezettséget vállal arra, hogy a módosított Adatkezelési Tájékoztatót honlapján legkésőbb a módosított Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépése előtt 8 (azaz nyolc) nappal közzéteszi. Az Adatkezelő Finn Wellness választása szerint a módosított Adatkezelési Tájékoztatót honlapján regisztrált Felhasználói részére, a honlapon elérhető Felhasználói fiókon, vagy mind regisztrált, illetve nem regisztrált Felhasználók részére a regisztrációnál megismert eljárási rend vagy a honlap használata során biztosított lehetőségek útján is küldhet közvetlenül értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépése előtti 8 (azaz nyolc) napon belül.  A Felhasználó kijelenti és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik a honlap használatához szükséges internet-hozzáféréssel és a honlapot és/vagy a felhasználói fiókját rendszeresen ellenőrzi. A Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználói fiókon vagy az általa a regisztrációs eljárás folyamatában vagy a honlap használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

 

B u d a p e s t, 2018. május 10.

Risto Junttila
Cégtulajdonos
Finn Wellness Kft.

 

Tipptár